Trükiste hotell

Kastide koht ei ole kontoris.

Ajaliselt pikemate kampaaniate ja turundusprojektide puhul on võimalik jätta trükised meie juurde hoiule.

Toimetame hoiul olevate trükiste postituse või laialiveo vastavalt teie etteantud graafikule nii Eestis kui üle Euroopa.

Soovid rohkem infot trükiste hotelli kohta?

Kerli Ainson
kerli@joon.eu
+372 555 42 600