Painoapu

Offsetpaino

Painamme offset-teknologialla CMYK- ja spot- (Pantone-) väreillä. Paperilla oleva kuva saavutetaan neljällä värillä, joiden määrä määritetään prosenteissa:

C – cyan (sininen), M – magenta (punainen), Y – yellow (keltainen), K – key / black (musta)

Kaikkia neljää väriä ei ole mahdollista käyttää sataprosenttisesti, koska paperi ei kestä suurta määrää väriä. Maksimi värimäärä, jonka voi käyttää päällystetylle paperille, on enintään 340%, ja päällystämättömälle paperille 280%.

Spottivärit sekoitetaan Pantone-luettelon mukaan ennen painamista. Spottivärejä käytetään tiettyjen sellaisten sävyjen saamiseen, joita CMYK-väreillä on vaikea saavuttaa. Monet kirkkaat värit ja erikoisvärit Pantone-värivalikoimasta eivät ole toteutettavissa CMYK-neliväritekniikalla. Spottivärejä käytetään myös CMYK-värien lisävärinä. Myös hopea ja kulta ovat spottivärejä.

On tärkeää teitää, että yksi ja sama värisekoitus voi erilaisille papereille painettuna antaa erilaisen tuloksen. Värin valinnassa voi verrata samaa värisekoitusta pantone coated ja uncoated -väriviuhkoista. Mikäli taitto on tehty ajatellen tuloksia päällystetyllä paperilla ja myöhemmin tilaus tehdään päällystämättömälle paperille, tulos on merkittävästi erilainen.

Viivakoodit, QR-koodit suositellaan tehtäviksi 100% K. Värillistä koodia toivottaessa tulee tarkastaa, että spottiväri olisi 100% tai tai CMYK:n osalta yksi väreistä 100%. Rasterin yhteydessä voi koodi osoittautua viivakoodin lukijalle mahdottomaksi. Verkossa koodeja tehtäessä tulee tarkastaa värit RGB:stä CMYK:in muunnettaessa.

Mikäli painotiedosto sisältää RGB-värejä, voivat näitä värejä painotalossa automaattisesti CMYK-väritilaan muunnettaessa tietyt värisävyt poiketa tuntuvasti muunnetuista. Sama koskee myös spottivärien automaattista muuntamista CMYK:in.

Painopinnan suojaamiseksi tai hohtavamman tuloksen saavuttamiseksi painotuotteet voidaan päällystää lakalla. Voidaan käyttää joko himmeää tai kiiltävää lakkaa. Lakan käyttö on suositeltavaa spotti-hopean ja -kullan yhteydessä. Tehokeinona voidaan käyttää kohdelaukkausta. Painotiedostossa kohdelakkaus merkitään erilliselle sivulle tai painotuotteen mukana erikseen merkitsevällä 100% värillä (spotti). Konsultoi kanssamme paperista ja lakasta.

Painotiedosto

Painotiedosto on PDF, tehty standardi PDF/X:1a:n (2001) mukaan, mieluummin läpäissyt Adobe Acrobat Pro tai PitStop-ohjelmiston avulla virheettömän preflight-tarkastuksen. On suositeltavaa ilmaista tiedoston nimessä kuvan formaatti ja kuinka paljon leikkuuvaraa on jätetty (esim. A4_kiri_210x297_3mm.pdf). Tiedoston nimi on helposti yhdistettävissä tilaukseen.

Painolevyt teemme CTP-teknologiaa käyttämällä ja siksi teemme tiedostoista arkkien asennuksen itse. Painotiedoston värillisyyden tulee olla tilauksen mukaan joko CMYK-, spotti- tai CMYK+spottiväreillä.

Tekstit, sivunumerot ja muut taittoelementit, jotka eivät saa jälkikäsittelyn (stanssaus, leikkaaminen, taittelu, sidonta jne.) aikana hävitä, pitää sijaita vähintään 3 mm etäisyydellä puhtaan formaatin reunoista.

Jälkikäsittelyltään vaativampien tai monella tavalla ymmärrettävien painotuotteiden osalta lähettäkää tiedoston mukana myös malli tai video, jotta väärinkäsityksiä ei tapahtuisi.

Taittoa varten voi lisätä merkit, mutta niiden tulee olla puhtaan formaatin ulkopuolella, leikkuuvaran alueella.

Tiedoston ICC-profiileja ei liitetä mukaan.

Kirjekuorta painettaessa ainakin yhdessä reunassa (yläreunassa tai sivuilla) tulee olla puhdas tila (painokoneen “tartuntatila”) 10 mm.

Painokuntoon valmistelu

Painokuntoon valmistelussa tarkastetaan, että tiedostot vastaavat painoteknisiä vaatimuksia. Tilaajan esittämiä vaatimuksia vastaamaton aineisto ei mene suoraan painoon. Painotalo voi painolaadun varmistamiseksi parantaa asiakkaan tiedostoja. Asiakkaan on suoritettava teknisiä vaatimuksia vastaamattoman tiedoston isommat korjaukset. Painostandardia vastaamatonta tiedostoa painolaadun takuu ei koske.

Tiedostojen siirtäminen

info@joon.eu tai tietylle asiakaspalvelijalle

ftp.joon.eu  – kerrallaan enint. upload 10 tiedostoa

Taitto

Resoluution laskennassa on voimassa kaava dpi (ppi) = 2 x lpi. Esimerkiksi 1x päällystetylle paperille painetaan rasterilla 150 lpi, ja resoluution tulisi olla siten 300 dpi (ppi).

Laadukkaiden kuvien optisen erottelykyvyn eli resoluution (dpi/ppi) tulee vastata kaksinkertaista rasteritiheyttä (lpi), ehdottomasti ei kuitenkaan alle 200 dpi (ppi). Digitaalisesti nostettua resoluutiota painokuntoon valmistelun valvontajärjestelmä ei kykene havaitsemaan. Suositeltava resoluutio takaa painossa kuvan terävyyden ja standardin mukaisen laadun.
Vektorigrafiikkaa (koostuu pisteistä, suorista, kaarista jne.) suurennettaessa tai pienennettäessä laatu ei muutu. Yleisimmät formaatit ovat: .pdf, .eps, .ai, .cdr.

1_vektor4 oveprint3 bleed
Kuva eli rasterigrafiikka koostuu pienistä pikseleistä, jotka muodostavat kuvan. Kuvatiedostoa ei voi laadun kärsimättä suurentaa. Yleisimmät formaatit ovat .jpg, .tiff, .bmp, .png, .gif.

1 vektor2 raster -karvane

Fontit

Kaikkien kirjasintyyppien tulee olla sisällytettyinä PDF-tiedostoon (engl. embedded) tai muunnettuna grafiikaksi (outline, curves).

Leikkuuvara (bleed)

Painotuotteen taitto eli puhdas formaatti sijaitsee tarkalleen sivun keskellä, lisättynä leikkuuvara jokaisessa reunassa yhtäläisesti 3-5 mm (bleed). A4-painotiedosto on 3mm leikkuuvaran yhteydessä 216x303mm ja 90×50 kokoinen käyntikortti, jonka jokaisessa reunassa oleva 3mm leikkuvaralla varustettu painotiedosto on kooltaan 96×56 mm.

Leikkausmerkkejä, painomerkkejä tai värinauhoja ei tarvitse lisätä painotiedostoon, sillä lisäämme ne arkin asennuksessa itse.

Taittoelementtien, jotka ulottuvat leikkausviivaan saakka, tulee ulottua leikkausviivan reunan yli: mainospainatteen, liimasidotun esitteen tai kirjan osalta 3 mm ja niitatun esitteen tai kirjan osalta 5 mm.

Leikkuuvara on tarpeen, jotta taittelun, sidonnan, leikkaamisen jne. siirtymistä johtuen esiin ei tulisi valkoista pintaa. Leikkuuvara tulee ottaa huomioon jo painotuotteen taittotiedostoa valmisteltaessa, yksityiskohtia sijoitettaessa ja kuvia rajattaessa, sillä muuten voi jotain tärkeää kadota leikkaamisen tai jälkikäsittelyn yhteydessä. Leikkuuvara on tarpeen kaikkien taustapintojen, kuvien tai millaisten tahansa kohteiden osalta, jotka ulottuvat painotuotteen reunaan saakka. Lisäksi tulee seurata, että painotuotteen tärkeät elementit eivät sijaitsisi lähempänä reunaa kuin 3-5mm. Pienimmätkin poikkeamat jälkityöstössä tulevat esiin sivun reunan lähellä olevat ja saman suuntaiset viivat ja kehykset.

3_bleed_2

Päällepainatus (overprint)

Päälle painettavat kohteet jäävät painossa alla olevien kohteiden päälle. Päällepainatusta on suositeltavaa käyttää mustien tekstien, viivojen ja pienten kohteiden yhteydessä. Isompien mustien pintojen osalta päällepainatuksen käyttäminen ei ole suositeltavaa. Ison pinnan alta kuva tai värillinen pinta alkaa kuultaa läpi. Silloin tulee käyttää neliväri-mustaa tai mustaa ilman päällepainatusta. Neliväri-musta varmistaa myös ison mustan kokopinnan, vain mustaa käytettäessä tulos on harmahtavan musta.
tavallinen musta (automaattinen päällepainatus lisätään painokuntoon valmistelussa): 100% K

neliväri-musta eli rich black: 50C-40M-40Y-100K

musta ilman päällepainatusta: 1C-1M-1Y-100K
Vaarallisia virheitä: käytettäessä päällepainatusta valkeassa kohteessa värillisellä taustalla tai erilaisiin värillisiin kohteisiin, tuloksena on valkoisen kohteen katoaminen ja värillisessä kohteessa värin muuttuminen, ns. ei-toivottu kolmas värisävy. Spottivärin osalta syntyy sävy, jota ei ole luettelossa. Mikäli tiedostossa on käytetty päällepainatusta värillisissä kohteissa tai on haluttu toteuttaa muita erilaisia tehosteita, pyydämme ilmoittamaan painokuntoon valmisteluun.

Esitteet ja kirjat

Sidottavien painotuotteiden osalta sekä sisältö että kansisivut esitetään erillisinä sivuina, oikeassa järjestyksessä ja yhtenä tiedostona.

Monta kieltä mustan painolevyn vaihdolla. Esimerkiksi kolmella eri kielellä on yhteinen värillinen taustan taitto. Siten voidaan säästää painolevyjä ja painoaikaa.

Niittaus

Niittauksen osalta tulee ottaa huomioon sivujen siirtyminen (creep) – keskimmäiset sivut ovat pari millimetriä kapeampia. Se, miten paljon tarkalleen, riippuu kyseisestä paperista ja sivumäärästä. Taitossa otetaan huomioon formaatin reunan lähellä sijaitsevat kohteet: sivunumerot, kehykset, yksityiskohdat, joiden mitta formaattiin leikattaessa jää eri pituisiksi keskimmäisillä ja uloimmilla sivuilla.

Jos sivulta toiselle jatkuvia kuvia ja tekstejä ei ole, voi painotalo korvata siirtymää siirtämällä keskimmäisiä sivuja sisäänpäin.

Liimasidos

Liinasidoksen yhteydessä tulee ottaa huomioon myös painotuotteen selkä ja tarvittaessa tehdä sille erillinen taitto.

Selän paksuus tulee paperin paksuudesta, ei painosta grammoissa. Kyseessä olevan valitun kansipaperin ja sisällön paperin sivumäärän mukaan lasketaan sopiva selän paksuus. Konsultoi meidän kanssamme!

Jos varma selän paksuus on tiedossa, voi etu- ja takakannen sekä selän panna tiedostossa yhteen yhdelle sivulle.

Liimasidoksen taitossa tulee ottaa huomioon, että sisällön sivujen sidosreuna ei ole koko laajuudessaan nähtävissä/luettavissa. Kannen ja sisällön ensimmäisen/viimeisen sivun taitosta häviää sidosreunasta 5mm, muista sisällön sivuista 2-3mm.

Erityisesti otettava huomioon sisällön sivuilla tai kannelta sisällön sivuille siirtyvän kuvan tai tekstiosassa otsikoiden osalta.

Spiraali- ja kampasidos

Taitossa otettava huomioon, että painotuotteen spiraalin puoleinen reuna rei’itetään. Reikien (3,5×3,5mm) keskikohdan etäisyys sivun reunasta on 5,5 mm.

Stanssi

Stanssipiirustuksen tulee olla vektorissa – viiva (stroke), ei „fill“ ja stanssipiirustusta ehdottomasti ei tehdä kuvana. Tulee käyttää yhtenäistä viivaa: punainen leikkaa, vihreä on ura ja keltainen perfo. Stanssipiirustus koostuu yhdestä kolmisivuisesta tiedostosta tai kolmesta erillisestä tiedostosta, jossa on esitettynä vain stanssipiirustus, stanssipiirustus yhdessä painotuotteen kanssa ja painotuotteen tiedosto. Leikkuuvaran olemassaolo tulee ehdottomasti tarkastaa.