Trükiabi

Offsettrükk

Trükime ofsettehnoloogias CMYK ja spot (Pantone) värvidega. Kujutis paberil saavutatakse läbi nelja värvi, mille hulk määratakse protsentides:

C – cyan (sinine), M – magenta (punane), Y – yellow (kollane), K – key / black (must)

Ei ole võimalik kasutada kõiki nelja värvi sajaprotsendiliselt, kuna paber ei kannata suurt hulka värvi. Maksimum värvisumma, mida võib kanda kaetud paberile on kuni 340%, katmata paberile 280%.

Spot värvid segatakse enne trükki vastavalt Pantone kataloogile. Spot värve kasutatakse kindlate toonide saamiseks, mida on raske saavutada läbi CMYK värvide. Paljud erksad värvid ja erivärvid pantone värvivalikust ei ole teostatavad CMYK neljavärvitehnikas. Spot värve kasutatakse ka lisavärvina CMYK värvidele. Samuti on hõbe ja kuld spot värvid.

Oluline on teada, et üks ja sama värvisegu võib erinevatele paberitele trükituna anda erineva tulemuse. Värvi valimisel võrrelda sama värvisegu pantone coated ja uncoated lehvikutest. Kui kujundus on tehtud mõeldes tulemusele kaetud paberil ja hiljem tellimus tehakse katmata paberil on tulemus oluliselt erinev.

Triipkoodid, QR-koodid soovitav teha 100% K. Värvilise koodi soovi korral kontrollida, et spot värv oleks 100% või CMYK’i puhul üks värvidest 100%. Rastri puhul võib kood triipkoodilugejale mitteloetavaks osutuda. Veebis koodide tegemisel kontrollida värve RGB-st CMYK-i konverteerimist.

Kui trükifail sisaldab RGB värve,  siis nende värvide automaatsel konverteerimisel trükikojas CMYK värviruumi võivad valitud värvitoonid tunduvalt erineda konverteeritutest. Sama kehtib ka spot värvide automaatsel konverteerimisel CMYK-i.

Trükipinna kaitsmiseks või säravama tulemuse saavutamiseks on trükised võimalik katta lakiga. Võimalik on kasutada nii matti kui ka läikivat lakki. Soovitav on lakkimist kasutada spot hõbeda ja kulla puhul. Efektide lisamiseks võimalik kasutada kohtlakki. Trükifailis kohtlakk märkida eraldi leheküljel või koos trükisega eraldi tähistava 100% värviga (spot). Paber ja lakk konsulteeri meiega.

Trükifail

Trükifail on PDF, tehtud vastavalt standardile PDF/X:1a (2001), soovitavalt läbinud Adobe Acrobat Pro või PitStop tarkvara abil vigadeta preflight-kontrolli. Soovitav on faili nimes näidata kujutise formaat ja kui palju lõikevaru on jäetud (näit. A4_kiri_210x297_3mm.pdf). Faili nimi on tellimusega kergesti seostatav.

Trükiplaadid teeme kasutades CTP tehnoloogiat ja sellepärast teeme ise failidest poognamontaaži. Trükifaili värvilisus peab olema vastavalt tellimusele kas CMYK, spot või CMYK+spot värvidega.

Tekstid, leheküljenumbrid ja muud kujunduselemendid, mis ei tohi järeltöötluse (stantsimine, lõikamine, voltimine, köitmine jne) käigus kaduma minna, peavad asetsema puhta formaadi servadest vähemalt 3 mm kaugusel.

Keerukama või kaheti mõistetavate järeltöötlusega trükistele saatke failiga kaasa ka makett või video, mis välistab võimalikud arusaamatused.

Voltimise jaoks võib märgid lisada, aga need peavad olema puhtast formaadist väljas, lõikevaru alas.

Faili ICC profiile mitte kaasa lisada.

Ümbriku trükil peab olema vähemalt ühes servas (ülemises või külgedel) puhas ruum (trükimasina “haaramisruum”) 10 mm.

Trükiettevalmistus

Trükiettevalmistuses kontrollitakse failide vastavust trükitehniliste tingimustega. Tellija poolt esitatud tingimustele mittevastav materjal ei lähe otse trükki. Trükikvaliteedi tagamiseks on trükikojal õigus teha kliendi failides parandusi. Tehnilistele tingimustele mittevastava faili parandus trükiettevalmistuses ja sellest tulenev kulu jääb kliendi kanda. Trükistandardile mittevastavale failile ei laiene trükikvaliteedi garantii.

Failide transport

info@joon.eu või konkreetsele müügihaldurile

ftp.joon.eu – korraga max upload 10 faili

Kujundus

Resolutsiooni arvutamiseks kehtib valem dpi (ppi) = 2 x lpi. Näiteks 1x kaetud paberile trükitakse rastriga 150 lpi, siis resolutsioon peaks olema seega 300 dpi (ppi).

Kvaliteetsete piltide optiline lahutusvõime ehk resolutsioon (dpi/ppi) peab olema võrdne kahekordse rastritihedusega (lpi), kuid kindlasti mitte alla 200 dpi (ppi) . Digitaalselt tõstetud resolutsiooni trükiettevalmistuse kontrollsüsteem ei suuda tuvastada. Soovituslik resolutsioon tagab trükis pildile teravuse ja sandardile vastava kvaliteedi.
Vektorgraafika (koosneb punktidest, sirgetest, kaartest jne) suurendamisel või vähendamisel kvaliteet ei muutu. Levinumad formaadid on: .pdf, .eps, .ai, .cdr.

1_vektor4 oveprint3 bleed
Pilt ehk rastergraafika koosneb väikestest pikslitest, mis moodustavad pildi. Pildifaili ei saa suurendada, kvaliteeti kaotamata. Levinumad formaadid on .jpg, .tiff, .bmp, .png, .gif.

1 vektor2 raster -karvane

Fondid

Kõik kirjatüübid peavad olema PDF faili kaasatud (embedditud) või teisendatud objektideks (outlinetud, curvitud).

Lõikevaru (bleed)

Trükise kujundus e. puhas formaat asub täpselt lehekülje keskel, lisatud lõikevaru igas servas võrdselt 3-5 mm (bleed). A4 trükifail on 3mm bleedi puhul 216x303mm ja visiitkaart suurusega 90×50 mm, mille igas servas oleva 3mm lõikevaruga trükifail on suurusega 96×56 mm.

Lõikemärke, trükimärke ega värviribasi ei ole vaja lisada trükifailile, need lisame ise poognamontaažis.

Kujunduselemendid, mis ulatuvad lõikejoonteni, peavad ulatuma üle lõikejoone serva: reklaamtrükise, liimköites broshüüri-raamatu puhul 3 mm ja klamberköites broshüüri-raamatu puhul 5 mm.

Lõikevaru on vajalik, et voltimise, köitmise, lõikamise jne nihetest tingituna ei ilmuks nähtavale valget pinda. Lõikevaruga tuleb arvestada juba trükise kujundusfaili ettevalmistades, detailide paigutamisel, fotode kadreerimisel, sest muidu võib midagi olulist lõikamise või järeltöötluse käigus kaduda. Lõikevaru on vajalik kõikide taustapindade, piltide või mis tahes objetidele mis ulatuvad trükise servani. Lisaks tuleb jälgida, et trükisel olulised elemendid ei asuks servale lähemal kui 3-5mm. Pisimadki tolerantsid järeltöötluses toovad nähtavale kõikumised, kui lehe serva lähedal asuvad paralleelsed jooned.

3_bleed_2

Ületrükk (overprint)

Ületrükiga objektid jäävad trükis all olevate objektide peale. Soovitav on rakendada ületrükk mustade tekstide, joonte ja väikeste objektide osas. Suurematel mustadel pindadel ei ole soovitav kasutada ületrükki. Suure pinna alt hakkab pilt või värviline pind läbi kumama. Siis tuleb kasutada neljavärvi-musta või ületrükita musta. Neljavärvi must tagab ka suure musta täispinna, ainult musta kasutades on tulemus hallikasmust.
tavaline must (automaatne ületrükk lisatakse trükiettevalmistuses): 100% K

neljavärvi-must ehk rich black: 50C-40M-40Y-100K

ületrükita must: 1C-1M-1Y-100K
Ohtlikud vead: rakendades ületrüki valgele objektile värvilisel taustal või erinevatele värvilistele objektile, on tulemuseks valge objekti kadumine ja värvilisel objektil tulemuseks värvi muutumine, nn. soovimata kolmas värvitoon. Spot värvi puhul tekib toon mis kataloogis puudub. Kui failis on kasutatud ületrükki värvilistel objektidel või on soovitud teostada teisi erinevaid efekte, palun teavitada trükiettevalmistust.

4_overprint

Brožüürid ja raamatud

Köidetavate trükiste puhul sisu kui ka kaaneleheküljed esitada eraldi lehekülgedena, õiges järjestuses ja ühe failina.

Mitu keelt musta trükiplaadi vahetusega. Näiteks kolmel eri keelel on ühine värviline tausta kujundus. Nii on võimalik kokku hoida trükiplaate ja trükiaega.

Klamberköide

Klamberköite puhul tuleb arvestada lehekülgede nihkumisega (creep) – keskmised leheküljed on paar millimeetrit kitsamad. See, kui palju täpselt, sõltub konkreetsest paberist ja lehekülgede arvust. Kujunduses arvestada formaadi serva lähedal asuvate objektektidega: leheküljenumbrid, raamid, detailid mille mõõt formaati lõikamisel jäävad erineva pikkusega keskmistel ja välimistel lehekülgedel.

Lehelt lehele üleminevate piltide, tekstide puudumisel saab trükikoda nihkumist kompenseerida keskmisi lehekülgi sissepoole nihutades.

Liimköide

Liimköite puhul tuleb arvestada ka trükise seljaga ning vajadusel see eraldi kujundada.

Seljapaksus tuleb paberi paksusest, mitte grammkaalust. Konkreetse valitud kaane paberi ja sisu paberi lehekülgede arvuga tuleb arvutada sobiv seljapaksus. Konsulteeri meiega!

Kui kindel seljapaksus teada, võib esi- ja tagakaane ning selja failis kokku panna ühele leheküljele.

Liimköite kujundamisel tuleb arvestada, et sisu lehekülgede köiteserv pole täies ulatuses nähtav/loetav. Kaane ja sisu esimese/viimase lehekülje kujundusest läheb köiteservast kaduma 5mm kujutisest, ülejäänud sisu lehekülgedel 2-3mm.

Eriti arvestada sisu lehekülgedel või kaanelt sisu lehekülgedele ülemineva pildi või tekstiosas pealkirjade puhul.

Spiraal- ja kammköide

Kujundusel arvestada, et trükise spiraalitav serv augustatakse. Aukude (3,5×3,5mm) keskkoha kaugus lehe servast on 5,5 mm.

Stants

Stantsijoonis peab olema vektoris – joon (stroke), mitte „fill“ ja kindlasti mitte teha stantsijoonist pildina. Kasutada pidevat joont: punane lõikab, roheline on soon ja kollane perfo. Stantsijoonis koosneb ühest kolmeleheküljelisest failist või kolmest eraldi failist, kus on näidatud ainult stantsijoonis, stantsijoonis koos trükisega ja trükise fail. Kindlasti kontrollida bleedi olemasolu.