KKK

Mis järjekorras ja mida ma rühmaraamatu koostajana täpselt tegema peaksin?

Tutvu näidisraamatute lahenduste ja hindadega. Tutvusta ideed lastevanematele, õpetajatele või teistele, kes raamatutuid lõpuks soetavad või selle koostamisel kaasa löövad. Vali välja raamatutüüp (suur või väike) ja uuri näidisraamatust ja selle alusfailist, mil viisil ja mis võiks andmeid raamatusse lisada. Esita päring saates meile esialgu ainult alusfail koos tellimisandmetega. Sama faili kasuta ise hiljem materjalide koondamiseks. Telli fotosessioon või lihtsalt koonda olemasolevad fotod ja korralda tekstide kogumine. Vormista alusfail ning saada materjalid meile küljendamiseks. Kontrolli sulle laekuv trükieelne kinnitusfaili. Informeeri meid raamatute kättetoimetamise sihtkohast ja ajast. Arve vormistame, kui raamatud on valmis.

Miks tuleb esmajärjekorras valida raamatu formaat (suur või väike)?

Sest suure ja väikse raamatu hinnad ning kujunduslahendused erinevad. Et saaksid päringus esitada ka raamatu ligikaudse mahu, tutvu esmalt mõlema raamatu näidistega.

Mis erinevus on kaanepindadel samet, läikiv, matt?

Vali vabalt just selline pinnatekstuur, mis meeldib. Kõik kaanepinnad on ühtviisi kvaliteetsed ja vastupidavad. Matt ja läikiv pind annavad kaanele mõnevõrra rohkem jäikust, samet pind jälle värvideerksust.

Kas toodate ka kõvade kaantega raamatuid?

Kõvade kaantega raamatuid me ei tooda. Oleme disaininud teadlikult kvaliteetse pehmeköite hästi toimivatest ja kokku sobivatest pabermaterjalidest, mis haakuvad ka raamatute graafilise lahendusega. Näidistega saate tutvuda meie trükikojas J. Kunderi 8A Tallinn.

Kui kiiresti raamatud valmivad?

Raamatud valmivad minimaalselt 2 nädala jooksul hetkest, mil meile laekuvad kujundamiseks ettevalmistatud materjalid. Raamatu kujunduse kinnitamise järgnev tootmisele kulub 3–5 päeva ja kullerteenusele (olenevalt sihtkohast) 1–2 päeva. Kujundamisele kuluv aeg sõltub raamatu formaadist, mahust ja lehetüüpide arvust, aga ka hooajast. Nt maikuus on soovijaid sedavõrd palju, et kujundame üksnes järjekorra alusel. Järjekorra puhul mainime eeldatavat varasemat valmimisaega päringule vastates. Mida varem raamatu koostamisega alustad, seda kindlam.

Millal raamatute eest tasuma peab? Kas hinnad sisaldavad käibemaksu?

Kõik kodulehel ja näidistest toodud hinnad sisaldavad käibemaksu (sh fotograafi teenus). Arve võime koostada nii eraisikule kui ettevõttele. Arve vormistame, kui raamatud on valmis.

Millal ja kellele tuleb tasuda fotograafi teenuse eest?

Fotograafi tööhind kajastub raamatute lõpparves. Lasteaias kohapeal pildistamise asjus eraldi arveldama ei pea.

Millal ja kuidas saadan kujundamiseks kogutud materjalid?

Materjalid palume saata alles siis, kui toimetustöö on lõplik ja kõik kujundamiseks vajaminevad failid on koos. Laeme failid alla eeldusel, et midagi enam ei muutu, ega lisandu. Kui peale failide saatmist mingi apsakas ikkagi ilmneb, siis palume sellest koheselt teada anda. Sellisel juhul tuleb unustatud või parandatud failid meile saata tagantjärele ja kindlasti lahus esialgu teele pandud failidest. Soovitame kasutada failide saatmiseks lehti nagu: wetransfer.com ; www.google.com/drive/ ; dropbox.com

Kuidas koostada kogu raamatu teksti koondavat alusfaili?

Oleme loonud alusfaili kuhu saad ühekorraga lisada kõik tellimiseks vajalikud andmed ja raamatu tekstiosa. Fail sisaldab lihtsat näidisvormistust, millest palume dokumendi toimetamisel joonduda.

Varasemale tuginedes palume tekstides mitte kasutada jutumärke seal, kus sa nende kasutamist tegelikult ei soovita. Palume küsimustele numbreid mitte ette lisada. Küsimused ise võiks kõigi vastuste ette siiski jätta ja seda ka juhul, kui need on laste küsimustikes läbivalt ühesugused. Palun ära kasuta „Caps Lock“-i tekstiosades!

Mis on lehetüübid? Mis on üksik- ja paarislehe erinevus? Kas üksiklehti tohib omavahel kombineerida?

Lehetüübid on meie baaskujunduse osad. Igal lehetüübil on number, millele saad koostajana alusfailis viidata. NB! Juhime tähelepanu, et väikse ja suure raamatu lehetüübid omavahel ei kattu, sellepärast oleme mõlema raamatu jaoks loonud ka erineva alusfaili.

Paarisleht moodustub kahest kõrvuti olevast leheküljest ja üksikleht ühestainsast lehest, mida võib soovi korral mõne teise üksiklehega kombineerida. Kombineerimisel tuleb aga silmas pidada, et lehekülgede lõppjärjestuses jääks kõik paarislehed kõrvuti vaadeldavaks.

Tähemärkide piirang – miks? Kuidas mõõta tähemärkide arvu koos tühikutega?

Teksti tähemärkide arvu saab kontrollida kõigis levinumates tekstitöötlusprogrammides nagu word, openoffice jne. Selleks aktiveerige tekstiosa ka klikkige programmi tavaliselt alla ribal paiknevale sõnaloenduri lahtrile (1 word vms). Nii näete tähemärkide arvu nii ilma, kui koos tühikutega (Characters with spaces).

Kui tekstide pikkused ettenähtut ületavad, ei saa me neid sobitada kujunduspõhjale. Oleme välja töötanud optimaalsed reavahed, tähesuurused jms ning nende muutmisel kannatab lehepaari kompositsioon ja raamatu tervikilme. Sellepärast soovitame tähemärkide piiranguga kurssi viia ka lapsevanemad, kui nemad lastelt saadud vastuseid kirja panevad.

Mis saab siis, kui küsimus ei mahu ühele reale või vastused on pikemad?

Kui küsimus ületab ettenähtud tähemärkide arvu, siis tuleb arvestada, et vastused peavad olema lühemad või küsimusi saab lisada vähem. Kui mõni küsimus või vastus ületab normi ja küsimusi vähendada ei soovita, siis tuleks vastus lühemaks muuta.

Mis järjekorras võiksid olla laste küsimustikud?

Levinuim viis on lapsed reastada tähestikulises järjekorras eesnimede järgi. Loomulikult võib ka teisiti. Kujundaja lähtub alusfailis toodud järjekorrast. Üldjuhul lisatakse raamatutesse nii laste ees- kui perekonnanimed. Sünnipäevasid võib, aga ei pea lisama.

Kas küsimused peavad kõigis ankeetides olema ühesugused?

Jah, eeldame, et kõigile lastele on esitatud ühesuguseid küsimusi. NB! Kui soovid teisiti, siis palume sellele eraldi tähelepanu juhtida!

Kuidas katalogiseerida ja nimetada raamatusse lisatavad pildifailid?

Kõik pildifailid võivad olla koos ühesainsas kaustas, kui failide nimed on erinevad ning nende paiknemine raamatus on kajastatud alusfailis. Palume failinimedes vältida täpitähtede kasutamist.

Kas piltide järjekord on oluline?

Piltide järjekorra märkimine ja kajastamine alusfailis on väga oluline ja seda ka pildigaleriide kõigi lehekülgede puhul. Meie kujundaja ei tea lasteaia fotodel kujutatud sündmuste kronoloogilist järjestust ja piltide järjestamisel joondume üksnes juhistest. Alusfaili info baasil järjestame ka küsimustikud, lasteaia õpetajad, pildigaleriid jms.

Kas fotod võivad olla tehtud telefoniga? Kuidas tean, kas fotofaili kvaliteet on trükikõlbulik?

Tänapäevaste telefonidega pildid on valdavalt trükikõlbulikud. Telefonipiltide puhul paluksime failinimedes mitte kasutada täpitähti (asenda täpitähed nt numbritega). Anname teada, kui pildifail trükikõlbulik ei ole. Kõige sobilikum failiformaat on JPEG või JPG, samuti TIFF ja PNG.

Mis saab siis, kui pilt on rõhtsas formaadis, aga lehetüüp eeldab püstist formaati?

Sellisel juhul lõikame rõhtsast formaadist välja kõige paremini infot edasi andva püstise pildi ulatusega osa. Ära ise piltide n-ö lõikumisega vaeva näe, küljendusprogrammis saame seda ise teha lihtsamini. Pildid võiksid ettenähtud formaatidega siiski klappida, sest muidu (nt grupifotode) puhul võivad mõned näod või muud olulised detailid jäädvustatud motiivilt sootuks välja jääda.

Kas vastused küsimuste saavad olla laste käega kirjutatud?

Meie kujunduslahenduse puhul ei saa. Selline variant liigitub erilahenduse alla (lisandub kujundustasu 40€/h) ja on võimalik üksnes tellija poolt kvaliteetselt ja ühtlaselt skanneeritud õigetes mõõtudes failide esitamisel.

Millal peab arvestama kujunduse hinnalisaga, mis on erilahendus?

Kui sa ei leia näidiste seast ühtki lehekülje kujunduslahendust, mis sinu nägemusega piltide või tekstide paigutusest haakuks, on võimalik tellida erinev lehekülje lahendus. NB! Käsitleme seda, kui eritellimustööd, millega kaasneb lisatasu vastavalt ajakulule (40€/h). Eritellimustöö korral peab arvestama ka pikema valmimisajaga. Hinnalisa ja lisanduv ajakulu sõltuvad konkreetse lahenduse keerukusest.

Kas kaanele saab lisada lasteaia logo?

Seda me ei soovita. Kaanele pildi või logo lisamine on erilahendus ning eeldab kvaliteetse vektorfaili olemasolu. Logo võib soovi korral lisada pigem tiitellehele, mille taust on valge ja kuhu logo lisamine tehnilist erilahendust ei nõua.

Mida tähendab faili kinnitamine? Kas ülevaatusel ilmnenud vigu parandatakse?

Enne raamatute tootmist soovime veenduda, kas sisestatud andmed on korrektsed ja tekstiosad paigutatud ootustele vastavalt. Saadame sulle ülevaatusfaili, millele ootame tagasisidet ja kinnitamist. Ülevaatusel ilmnenud pisivead parandame ära, kui annate nendest täpse ülevaate. Peale kinnitamist ilmnevate vigade eest vastutab tellija (kinnitaja).

Kellele ja milleks tellida lisaeksemplar?

Sellepärast, et kellegi õnnetul raamatu rikkumisel ei peaks asenduseksemplari tellima. Väikese tiraažiga raamatute taastootmine on kulukas. Iga hiljem tellitava raamatu lisaeksemplari hind on 10€ kallim algeksemplari hinnast. Seepärast soovitame ennetada riski ja varuda mõned lisaeksemplarid tagavaraks juba esmasel tellimisel. Üksiku korduseksemplari tootmine võib aega võtta kuni kaks nädalat.

Mis on impressum?

Impressumisse koondatakse raamatu väljaandmise üldandmed. Lasteaia telefoninumbrit ja e-maili lisamine ei ole kohustuslik. Üldjuhul märgitakse trükise koostajaks materjale koondanud projekti peamised eestvedajad. Samuti on impressumis markeeritud väljaandmiskoht, tootja, õigused tellija materjalile ning aastaarv (vt näidise viimast lehekülge).